neoprávnený prístup do systému

ETICKÝ HACKER – HRDINA ALEBO ZLOČINEC?

Etický je etický. Skrátka dobrý. Nie ten zlý. Jazykovedne v tom máme jasno. A čo na to trestné právo?

Pozrime sa spolu na jeden príbeh. Všetky postavy a udalosti sú samozrejme úplne fiktívne.

Alebo aj nie.